TileFlow

TileFlow jest potężnym trójwymiarowym narzędziem do symulowania wydajności klimatyzacji dla Centrów Danych. CFD korzysta z płynnej i dynamicznej techniki obliczeniowej, ma zastosowanie zarówno dla DC z podniesioną podłogą jak i dla tych nieposiadających podniesionej podłogi.

TileFlow został specjalnie zaprojektowany, aby dać użytkownikowi ogromną łatwość i szybkość w tworzeniu modelu Centrum Danych i analizę wyników. Ponadto ma niezrównaną szybkość wykonując obliczenia. Wierzymy - i zostało to potwierdzone przez wielu ekspertów w tej dziedzinie - że żaden inny produkt oprogramowania CFD w obszarze HVAC lub nawet innych dziedzinach nie ma takiej prędkość i łatwości użytkowania jak TileFlow. Ponadto nasz software prezentuje wyniki symulacji na różne kolorowe i atrakcyjne sposoby, co czyni go doskonałym narzędziem komunikacji .

TileFlow jest dedykowany dla menedżerów centrów danych, producentów urządzeń, firmy architektoniczne i inżynieryjne oraz firmy konsultingowe.